Ремонт 12V Lithium Battery 40Ah — 9J1915105* — Porsche Taycan, Lamborghini Urus

 14,000.00

Ремонт, відновлення, перепрограмування (перепрошивка) літієвої батареї на 12  Вольт (12V Lithium Battery) для автомобілів Porsche Cayenne, Porsche Taycan, Porsche 911 Carrera, Lamborghini Urus з номерами запчастини 9Y0915105**,  9Y0915107**,  9J1915105**, та інші …

Опис

Ремонт, відновлення, розблокування, перепрограмування (перепрошивка) літієвої батареї на 12  Вольт (12V Lithium Battery) для автомобілів Porsche Cayenne, Porsche Taycan, Porsche 911 Carrera, Lamborghini Urus з номерами запчастини  9J1915105**, та інші …

Porsche Taycan 12V Lithium Battery 40Ah

В технічній документації Porsche надає деяку інформацію про внутрішнє влаштування, принцип роботи та причини блокування літієвої батареї батареї:

Porsche Taycan 12V Lithium Battery 40Ah Tech Info
Тобто згідно документації, батарея може блокуватися у наступних випадках:

  • Контактор розмикається, коли напруга акумулятора падає нижче 10 В або нижче 15% стану заряду (SOC — state of charge).
  • Контактор розмикається, коли напруга акумулятора перевищує 16 В.
  • Контактор розмикається назавжди, коли напруга перевищує 18 В. Цей стан необоротний. Акумулятор необхідно замінити.
  • Контактор розмикається в разі перегріву або короткого замикання.

або при інших обставинах, коли внутрішня плата керування батареєю (BMS —  Battery management system) фіксує неприйнятні умови для заряду-розряду літієвих елементів. Плата вимикає внутрішнє реле безпеки та відключає плюсову клему батареї.

Увага! Згідно документації перманентне (незворотнє) блокування літієвої батареї відбувається саме при перевищенні напруги вище 18 вольт!
Найчастіше таке перевищення напруги відбувається саме при глибокому розряді батареї, при спробах «прикурити» автомобіль або зарядити неякісним зарядним пристроєм без контролю струму і напруги. Тобто в основному власники автомобіля або майстри СТО самі ж виводять з ладу батарею.

З практики перманентне (незворотнє) блокування літієвої батареї також може відбуватися за умови перезаряду літієвих  елементів (вище максимального рівня),  їх розряду (нижче мінімально допустимого рівня), а також значному розбалансуванню збірки елементів.

Компанія Porsche для дилерських СТО випустила технічний бюлетень за номером Bulletin #: 2109.1  в якому рекомендує виконати наступні кроки: 

Porsche Taycan 12V Lithium Battery 40Ah Tech Info
В деяких випадках ці дії можуть виправити ситуацію (але це вдається дуже нечасто). Якщо все ж таки батарею не вдається реанімувати згідно цих рекомендацій, тоді звертайтесь до нас — ми спробуємо відновити батарею до робочого стану.

На відміну від літієвої батареї на 60Ah (Porsche Cayenne) яка в основному блокується програмно і в майже не допускає виходу з ладу літієвих елементів — в батареї  на 40Ah (Porsche Taycan) крім програмного блокування, частіше за все  виходять з ладу і самі літієві елементи.  В кожному випадку стан елементів можна оцінити лише після кропітливої діагностики та певних маніпуляцій по заряду розряду елементів. Якщо несправні елементи виявлені, ми проводимо їх заміну на нові або  вже бувші у використанні в залежності від доцільністі та бюджету на відновлення батареї.

Батарея з’єднана з автомобілем інформаційною шиною LIN. Ця шина призначена виключно для інформаційного обміну — тобто по ній зчитуються актуальні данні стану батареї — температура, напруга, стан заряду (SOC — state of charge), ток заряду/розряду, стан літієвих елементів … , а також проводиться оновлення програмного забезпечення батареї. Ніколи не подавйте сторонню напругу на LIN контакт — це ніяк не допоможе розблокувати батарею — навпаки — вийде з ладу мікросхема, що вплине на ціну та час відновлення батареї.

Porsche Taycan 12V Lithium Battery 40Ah LIN

На даний момент для відновлення батареї  потрібно її розібрати,  виявити та замінити несправні літієві єлементи, зарядити літієві елементи до номінальної напруги, контролюючи струм, та балансування , потім перепрограмувати BMS, та зібрати батарею назад. Якщо все зроблено правильно, то після цього плата BMS увімкне внутрішнє реле і батарея знову буде в робочому стані. Ці дії можуть тривати  2-3 доби, в залежності від стану та ступеню розряду батареї.

Porsche Taycan 12V Lithium Battery 40Ah Repair

 

Загальні номери літієвої батареї на 12  Вольт  :

9Y0915105 та всі  варіанти з різними буквами наприкінці:
9Y0915105,  9Y0915105CY, 9Y0915105G, 9Y0915105GY, 9Y0915105J, 9Y0915105JY, 9Y0915105K, 9Y0915105L, 9Y0915105LY, 9Y0915105M, 9Y0915105MY, 9Y0915105NY, 9Y0915105Q, 9Y0915105QY, 9Y0915105R, 9Y0915105RY …

9Y0915107 та всі  варіанти з різними буквами наприкінці:
9Y0915107,  9Y0915107C, 9Y0915107F, 9Y0915107FY, 9Y0915107JY, 9Y0915107HY, 9Y0915107K, 9Y0915107KY, 9Y0915107NY, 9Y0915107PY, …

9J1915105 та всі  варіанти з різними буквами наприкінці:
9J1915105,  9J1915105E, 9J1915105K, 9J1915105L, 9J1915105GY, 9J1915105EY, 9J1915105MY, 9J1915105KY, 9J1915105NY, …

PAD915105 та всі  варіанти з різними буквами наприкінці:
PAD915105, …

та інші …

Repair 12V Lithium Battery Porsche 9Y0915105 ...

Repair 12V Lithium Battery — 9Y0915105, 9Y0915107, 9J1915105 — Porsche Cayenne, Taycan, Lamborghini Urus :

Repair, unlock, reprogramming (flashing) 12V Lithium Battery for cars Porsche Cayenne, Porsche Taycan, Lamborghini Urus with part numbers 9Y0915105**,  9Y0915107**, 9J1915105**  and others … 

Porsche Taycan 12V Lithium Battery 40Ah

In the technical documentation, Porsche provides some information about the internal arrangement, the principle of operation and the reasons for the blocking of the lithium battery of the battery:

Porsche Taycan 12V Lithium Battery 40Ah Tech Info
That is, according to the documentation, the battery can be blocked in the following cases:

  • The contactor opens when the battery voltage drops below 10 V or below 15% state of charge (SOC — state of charge).
  • The contactor opens when the battery voltage exceeds 16 V.
  • The contactor opens permanently when the voltage exceeds 18 V. This state is irreversible. The battery must be replaced.
  • The contactor opens in case of overheating or short circuit.

or in other circumstances when the internal battery management system (BMS) registers unacceptable conditions for the charge-discharge of lithium cells. The board turns off the internal safety relay and disconnects the positive battery terminal.

WARNING! According to the documentation, permanent (irreversible) blocking of a lithium battery occurs precisely when the voltage exceeds 18 volts!
Most often, such a voltage overshoot occurs precisely when the battery is deeply discharged, when trying to «light up» the car or charge it with a low-quality charger without current and voltage control. That is, mainly car owners or service station masters themselves disable the battery.

Porsche has issued a Technical Bulletin #: 2109.1 for Dealer Service Centers recommending the following steps:

Porsche Taycan 12V Lithium Battery 40Ah Tech Info
In some cases, these actions can correct the situation (but this is very rare). If the battery still cannot be resuscitated according to these recommendations, then contact us — we will try to restore the battery to working condition.

The battery is connected to the car via the LIN information bus. This bus is intended exclusively for information exchange — i.e., it reads current battery state data — temperature, voltage, state of charge (SOC — state of charge), charge/discharge current, state of lithium cells … and also updates the battery software . Never apply external voltage to the LIN contact — this will not help to unlock the battery in any way — on the contrary — the microcircuit will fail, which will affect the price and recovery time of the battery.

Porsche Taycan 12V Lithium Battery 40Ah LIN

Currently, to restore a battery, you have to disassemble it, charge the lithium cells to the rated voltage, current monitoring and balancing, then reprogram the BMS and put the battery back together. If everything is done correctly, the BMS board will turn on the internal relay and the battery will be in working condition again. These actions may last 2-3 days, depending on the state and degree of battery discharge.

Porsche Taycan 12V Lithium Battery 40Ah Repair

 

Common 12V Lithium Battery Part Numbers:

9Y0915105 and all variants with different letters at the end::
9Y0915105,  9Y0915105CY, 9Y0915105G, 9Y0915105GY, 9Y0915105J, 9Y0915105JY, 9Y0915105K, 9Y0915105L, 9Y0915105LY, 9Y0915105M, 9Y0915105MY, 9Y0915105NY, 9Y0915105Q, 9Y0915105QY, 9Y0915105R, 9Y0915105RY …

9Y0915107 and all variants with different letters at the end::
9Y0915107,  9Y0915107C, 9Y0915107F, 9Y0915107FY, 9Y0915107JY, 9Y0915107HY, 9Y0915107K, 9Y0915107KY, 9Y0915107NY, 9Y0915107PY, …

9J1915105 and all variants with different letters at the end::
9J1915105,  9J1915105GY, 9J1915105EY, 9J1915105MY, 9J1915105KY, 9J1915105NY, …

PAD915105 and all variants with different letters at the end::
PAD915105, …

та інші …

Ремонт литиевой батареи 12В Porsche 9Y0915105 ...

Ремонт, разблокировка, перепрограммирование (прошивка) литиевой батареи 12В автомобилей Porsche Cayenne, Porsche Taycan, Lamborghini Urus с номерами деталей 9Y0915105**, 9Y0915107**, 9J1915105** и других…